O nás

Obchodná spoločnosť PAVLIČKO a partneri, s. r. o. bola založená v roku 2018.

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

PAVLIČKO A PARTNERI

Obchodná spoločnosť PAVLIČKO a partneri, s. r. o. bola založená v roku 2018.

Spoločnosť sa delí na 3 úseky – reštauračno-hoteliersky úsek, rekreačný úsek, stavebný úsek. Bližšie informácie o reštauračno-hotelierskom úseku a rekreačnom úseku môžete získať na webstránke www.regetovka.sk.

Impulzom k vybudovaniu stavebného úseku obchodnej spoločnosti bola realizácia vlastných projektov patriacich pod reštauračno-hoteliersky úsek (napr. Ranč Regetovka, Chata Javorina). Z dočasnej výpomoci personálu a techniky spoločnosti pri budovaní reštauračno-hotelierskeho komplexu spoločnosti však vznikol permanentný stavebný úsek. A to všetko ako odpoveď na dopyt trhu po stavebnej spoločnosti ponúkajúcej komplexné stavebné riešenia. Práve KOMPLEXNOSŤ je kľúčovým slovom pre stratégiu nášho stavebného úseku.

Za účelom splnenia uvedeného cieľa spoločnosť rozširovala jednak personálne ako aj technické vybavenie. Medzi prednosti spoločnosti patrí široké spektrum ponúkaných služieb v stavebnom sektore, a to za využitia vlastnej stavebnej techniky. Stavebný úsek obchodnej spoločnosti je personálne obsadený osobami s niekoľkoročnými skúsenosťami v stavebnej oblasti vrátane zahraničných pracovných stáží. Široké technické a personálne vybavenie spoločnosti nám umožňuje vykonávať komplexnú stavebnú činnosť v rámci celej Slovenskej republiky.

V budúcnosti chystá obchodná spoločnosť PAVLIČKO a partneri, s. r. o. rozšírenie svojho technicko-vozového parku aj o ďalšie pracovné stroje. A zároveň chystá spoločnosť realizáciu vlastných projektov za využitia vlastných ako aj cudzích zdrojov.

Fakturačné údaje

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Sídlo: Zámocká 10, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 51 685 035

DIČ: 2120779562

IČ DPH: SK2120779562

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128376/B

Kontakt